ЗААГ I

1. Улс орон, газар орон, нутгийн хил нийлсэн газар: нутгийн зааг (залгаа хоёр нутгийн хил), хилийн дэлгэрэнгүй...


2. Сав суулга, эд агуурс зэрэг юмын нааж, гагнаж нийлүүлсэн газар: *заагаараа задарч, зарим газраараа язрах (а. Сав суулга эвдэрч дэлгэрэнгүй...
3. Уулзвар хэсэг, завсар, хооронд: завсар зааг [хоршоо] (завсар хооронд) - Хангай говийн зааг нутагт амьдарч байсан. дэлгэрэнгүй... хоолой зааг [хоршоо] (хоёр уулын дундах хөндий) - Хоолой заагаар дүүрсэн, хоо шар тэмээнүүд байна. ААЗ;
4. Цаг хугацаа солигдох үе: үүр шөнийн зааг (үүр шөнийн завсар, шөнө өнгөрч үүр тэмдгэрэхийн өмнөхөн үе) - Орой дээр од мичид дэлгэрэнгүй... С.Лочин нар. Галтай залуу нас;

5. [шилжсэн] Аливаа юмны ялгаа, ялгавар, хуваарь, ангилал: зааг тогтоох (тодорхой хуваарь тогтоох, ангилах) - Бэлчээрийг ерөнхийд дэлгэрэнгүй... Ж.Самбуу. Мал маллагааны арга туршлага., хот хөдөөгийн заагийг арилгах (хот, хөдөөгийн хүн амын эдийн засаг, боловсрол соёлын түвшний ялгааг арилгах), ялгаа зааг [хоршоо] (ялгаа ялгавар) - Эрдэм ухааны ажил бол хонь хариулахтай адил биш ялгаа зааг ихтэй зүйл юм. Ш.Гаадамба. Элбэг дээл.

нутгийн зааг

залгаа хоёр нутгийн хил

хилийн зааг

хилийн шугам

хотын зааг

хотын хил

заагаараа задарч зарим газраараа язрах

а. Сав суулга эвдэрч муудаад юм торгоон тогтоох аргагүй болох б. [шилжсэн] Тархи толгой, бие махбод тэсэхүйеэ бэрх өвдөх

завсар зааг

завсар хооронд

хоолой зааг хоёр уулын дундах хөндий
үүр шөнийн зааг үүр шөнийн завсар, шөнө өнгөрч үүр тэмдэгрэхийн өмнөхөн үе
зааг тогтоох тодорхой хуваарь тогтоох, ангилах
хот хөдөөгийн заагийг арилгах хот, хөдөөгийн хүн амын эдийн засаг, боловсрол соёлын түвшний ялгааг арилгах
ялгаа зааг ялгаа ялгавар
Ижил үг:

ЗААГ II