заагаараа задарч зарим газраараа язрах

а. Сав суулга эвдэрч муудаад юм торгоон тогтоох аргагүй болох б. [шилжсэн] Тархи толгой, бие махбод тэсэхүйеэ бэрх өвдөх