ЗААГГҮЙ II

Зааг хашаа байхгүй.

Ижил үг:

ЗААГГҮЙ I