ЗААГГҮЙДЭХ I

Хэтэрхий зааггүй болох, зааггүйн учир зохисгүйдэх - Ажлыг зааггүйдүүлэн хавтгайруулж болохгүй. дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ЗААГГҮЙДЭХ II