ЗААГГҮЙ I

1. Зай завсаргүй;


2. Хуваарь, ялгаа байхгүй: зааггүй байх (үе завсаргүй байх), зааггүй болох (нийлж нэгдэн нягтрах) - Зүү тавих дэлгэрэнгүй... Жангар., зааггүй зам (зам төмрийг гагнаж бүрдүүлсэн найман зуу хүртэл метрийн урттай зэлнээс тогтсон зам, хөдлөх бүрэлдэхүүний элэгдэл, шуугианыг багасгадаг).

зааггүй байх үе завсаргүй байх
зааггүй болох нийлж нэгдэн нягтрах
зааггүй зам зам төмрийг гагнаж бүрдүүлсэн найман зуу хүртэл метрийн урттай зэлнээс тогтсон зам, хөдлөх бүрэлдэхүүний элэгдэл, шуугианыг багасгадаг
Ижил үг:

ЗААГГҮЙ II