ЗААГ II

Гуалин модыг зөрүүлдэн хийсэн хашаа, бургасаар гөрсөн хашаа, нарийн моднуудыг нүхэлж хэлхсэн шивээ хашаа.

Ижил үг:

ЗААГ I