МУМИ

Илжирч, ялзрахаас хамгаалан тусгай аргаар хадгалсан хүүр: муми хадгалах (хүүрийг муутгалгүй дэлгэрэнгүй...