ЁО V

Амьтны нуруу, нурууны арьс.

Ижил үг:

ЁО I

ЁО II

ЁО III:

ЁО IV: