ЁОДУУ
/ яриа /

Яндан: ёодуугаа хөөлөх (яндангаа хөөлөх) - Өглөө эрт босоод ёодуугаа тон тон хийлгэж нүдэн хөөг дэлгэрэнгүй... Ши.Аюуш. Түүвэр зохиол.

Яндан гэсэн утгатай үг

User2016-06-12 19:57:14