ЁОЗ II

Даалууны хоёр нүхтэй мод - Азхүү байвал ёозхүүгээр гэр барих. Ардын аман дэлгэрэнгүй... *ёоз доржийн хөдөөнөөс, ёнзон хамбын гадаанаас (даалууны гуншин).

Ижил үг:

ЁОЗ I