ЁОЗГҮЙХЭН

Нэлээд ёозгүй: ёозгүйхэн байдалтай (олиггүй, муу байдалтай), ёозгүйхэн харагдах дэлгэрэнгүй...

ёозгүйхэн байдалтай олиггүй, муу байдалтай
ёозгүйхэн харагдах өнгө зүсгүй, тааруу харагдах