ЁОЗТОЙХОН
/ яриа /

Нэлээд ёозтой, янзтайхан, олигтойхон: нэлээд ёозтой (нэлээд аятай) - Чи тэр олон хүний дунд дэлгэрэнгүй... М.Чимид. Алтан номын үсэг.