ЁОЛОЛДОХ

1. Олноороо зэрэгцэн ёолох - Төдхөн шуугилдаж нижигнэлдэн, ёололдон хашхирах дуу гарч байлаа. дэлгэрэнгүй... ёололдох дуу сонстох (ёололдон буй нь сонстох) - Шархдагчдын ёололдох, хүүхэд эмэгтэйчүүдийн уйлах чихэнд сонсдоно. М.Чойжил. Андын нутаг алсдахгүй.