ЁОЛОХ

Өвдөхөд ёо ёо гэж дуугарах: хүүхэд ёолох (хүүхэд зовуурилан дуугарах), ёолох дуу дэлгэрэнгүй...

хүүхэд ёолох хүүхэд зовуурилан дуугарах
ёолох дуу өвдөн шаналж өөрийн эрхгүй алдах дуу
ёолох ёвших ёолон гинших
ёолох ёохлох завсаргүй ёолж, ёхлох, ёох ёх болох