ЁОТГОР

Жижигхэн шовгор, жартгар: ёотгор гутал (шөвгөр гутал), ёотгор нүд (жийхгар нүд), дэлгэрэнгүй...

ёотгор гутал шөвгөр гутал
ёотгор нүд жийхгар нүд
ёотгор толгойтой шовгор толгойтой