ЁОТГОРХОН

Нэлээд ёотгор: ёотгорхон охин (шөвөлзсөн охин).