ЁОТОН I

Голдуу дөрвөлжин хэлбэрт хэвлэсэн элсэн чихрийн шахмал - Миний дүү аяганд ааруул, ёотон хийгээд хар цай хийж дэлгэрэнгүй... С.Удвал. Та бид уулзана., ёотон идэх (шахаж хэвлэсэн элсэн чихэр идэх), ёотон хийх (элсэн чихрийг шахаж хэвлэх), ёотон нүдэх (элсэн чихрийн шахмалыг бутлах нунтаглах).

ёотон идэх шахаж хэвлэсэн элсэн чихэр идэх
ёотон хийх элсэн чихрийг шахаж хэвлэх
ёотон нүдэх элсэн чихрийн шахмалыг бутлах нунтаглах
Ижил үг:

ЁОТОН II: