ЁОТУУ

Хоёр талдаа үзүүртэй, нэг үзүүр нь хавтгай, нөгөө үзүүр нь шувтан, газар ухахад зориулсан модон иштэй төмөр багаж дэлгэрэнгүй...