ЁОТУУРХУУ

Ёотуутай төстэй, адилавтар: ёотуурхуу юм (ёотуу маягийн, ёотуутай төстэй юм) - Наадах ишгүй дэлгэрэнгүй... “Утга зохиол урлаг” сонин.