ЁОХЛОХ

Байн байн ёох ёох гэж дуугарах: ёолох ёохлох [хоршоо] (завсаргүй ёолж, ёхлох, ёох ёх болох) - Хар дэлгэрэнгүй... А.Толстой. Мөнгөн ноён.