ЁОЧИНДОХ

Ёочин хөгжим тоглох - Дашдулам гуайн ёочиндохыг хүмүүс чимээгүй чагнадаг байв. “Цог” сонин.