ЁОЧИНЧИН

Ёочин хөгжим тоглодог, мэргэшсэн хүн: ёочинчин бүсгүй (ёочин хөгжим тоглодог бүсгүй).