ЁОХОР

Буриад ардын дуулалт бүжиг: ёохор хатирах (ёохор наадах) - Рагчаа гуай бид энэ өглөө ёохор хатирч дэлгэрэнгүй... С.Эрдэнэ. Миний эх орон, миний тоонот.