ЁОТОНОРХУУ

Ёотонтой төстэй, адилавтар - Элсэн чихрийг хайлуулаад ёотонорхуу юм болгон иддэг байлаа. дэлгэрэнгүй...