ЁОЛУУЛАХ

Хүнийг өвтгөн шаналгаж дуу алдуулах, ёо ёо гэж дуугаргах - Шархтай хөл минь янгинаж, өөрийн эрхгүй ёолуулж дэлгэрэнгүй... Т.Дэчингунгаа. Өөдрөг зам.