ЁОЛК

1. Гачуур: ёолк засах (шинэ жилийн гачуур мод чимэглэх), ёолкны чимэглэл (шинэ оны дэлгэрэнгүй...


2. Шинэ он; сүлд модны баяр: ёолк болох (шинэ он болох).

ёолк засах шинэ жилийн гачуур мод чимэглэх
ёолкны чимэглэл шинэ оны сүлд модны гоёл, гэрэл чимэглэл
ёолк болох шинэ он болох