ЁОЗТОЙ

1. Ая талтай, зүгээр: ёозтой байх (дажгүй байх) - Түүний үг бүхэн нь нэг л ёозтой санагдаж дэлгэрэнгүй... “Цог” сэтгүүл;


2. Ийм байдалтай, ийм янзтай; иймэрхүү: ийм ёозтой (ийм байдалтай) - Ийм л ёозтой байна даа муу ах нь гэлээ. дэлгэрэнгүй...

ёозтой байх дажгүй байх
ийм ёозтой ийм байдалтай