ЁОЗГҮЙ

Зан байдал өөдгүй, ханилгаа муутай: ёозгүй ааштай (нийцгүй муу ааштай), ёозгүй дэлгэрэнгүй... (найзгүй байрын), ёозгүй өдөр (тэнгэр, цаг агаар тааруухан өдөр) - Тэнгэр бүрхэг ёозгүй өдөр байна. Ч. Лодойдамба. Тунгалаг тамир., ёозгүй хүн (олиггүй хүн) - Нямбуу нас ахисан албархаг ёозгүй хүн. Ц. Доржготов. Тэнгэр дуугарахын өмнө., ёозгүй зан гаргах (дэмий элдэв ааш гаргах) - Түүний ёозгүй ааштайг мэдсэн. Ж.Пүрэв. Аянга;


2. Хүний биеийн байдал муу, өвчтэй: ёозгүй байх (а. Бие далд зовуурьтай болох; б. Биеийн байдал нэг л өөдлөхгүй шинжтэй байх), дэлгэрэнгүй...
3. Юмны үзэмж чанар сайнгүй: ёозгүй царай (нүдэнд хүйтэн царай) - Тэмээчин залууд “бадарчилж” яваа Темирбекийн ёозгүй дэлгэрэнгүй...Т. Султаан. Сүмбэр уулс., ёозгүй өнгөтэй (зэвхий муу өнгөтэй), ёозгүй харагдах (онцгүй зэвүүн харагдах), ёозгүй хийцтэй (тааруу хийцтэй) - Харахад ёозгүй хийцтэй л авдар байна гэж түүний хэлэхэд... С.Буяннэмэх. Түүвэр зохиол.

ёозгүй ааштай нийцгүй муу ааштай
ёозгүй байдалтай найзгүй байрын
ёозгүй өдөр тэнгэр, цаг агаар тааруухан өдөр
ёозгүй хүн олиггүй хүн
ёозгүй зан гаргах дэмий элдэв ааш гаргах
ёозгүй байх а. Бие далд зовуурьтай болох; б. Биеийн байдал нэг л өөдлөхгүй шинжтэй байх
ёозгүй болох тааруу болох
ёозгүй царай нүдэнд хүйтэн царай
ёозгүй өнгөтэй зэвхий муу өнгөтэй
ёозгүй харагдах онцгүй зэвүүн харагдах
ёозгүй хийцтэй тааруу хийцтэй