ёозгүй байх
а. Бие далд зовуурьтай болох; б. Биеийн байдал нэг л өөдлөхгүй шинжтэй байх