ЁОЗ I

1. Хүн, юмны дүр төрх, мөн чанар, байр, үзэмж, янз байдал: ёоз муутай (янз муутай) - Чиний байж дэлгэрэнгүй... Б.Бааст. Хяруу унасан цагаар;


2. Янз бүр, янз янзын юм: ёоз ёозоороо (янз янзаараа) - Эд бараа ч ёоз ёозоороо байх шив дээ. “Цог” сэтгүүл.

ёоз муутай янз муутай
ёоз ёозоороо янз янзаараа
Ижил үг:

ЁОЗ II