ЁОЁОЛОХ II
/ яриа /

Егөөдөх, ёжлох, даапаалах.

Ижил үг:

ЁОЁОЛОХ I