ЁОЁОТОЙ
/ яриа /

1. Өвчтэй, зовуурьтай - Бөгтөр өвгөн бөгсөндөө ёоёотой. Ардын аман дэлгэрэнгүй...


2. Гажигтай, сэтгэцийн эмгэгтэй, мэдрэл муутай;
3. Сагсуу, онгироо.