ЁОЁОЛОХ I
/ яриа /

Өвдөх, эмзэглэхэд ёо ёо хэмээн хэлэх: өвдсөндөө ёоёолох (өвдсөндөө дуу алдах), үе үе дэлгэрэнгүй... (үе үе ёо ёо гэх) - Үе үе ёоёолох нь нойрон дунд бүдэг сонсогдож байлаа. Ж.Дамдин. Үймээний жил.

өвдсөндөө ёоёолох өвдсөндөө дуу алдах
үе үе ёоёолох үе үе ёо ёо гэх
Ижил үг:

ЁОЁОЛОХ II