ЁО III:
/ амьтан /

Загастай нуур голд хосоороо амьдардаг, усанд сэлж шумбахдаа сайн, нягт өтгөн өдтэй нэгэн зүйл шувуу: ёо дэлгэрэнгүй... (ахууна), ёо шувуу (ёо нугас).

ёо нугас ахууна
ёо шувуу ёо нугас
Ижил үг:

ЁО I

ЁО II

ЁО IV:

ЁО V