ЁО II

1. Тэсэхүйеэ зовуурилан өвдөхөд дуугарах аялга - Ёо ёо гэж хашхирах ээжийн дуун бас гарав. дэлгэрэнгүй... ёо ёх [хоршоо] (өвдөж зовсон, ядарч туйлдсанаас гарах аялга) - Төдий Идэр дов нэгэн шийдэм дэлдвээс нэг удаа ёо ёх хэмээх бөгөөд завсарт ганц хурдан хурдан тусагтун. В.Инжаннаши. Хөх судар;


2. Бах таваа хангаж, даажигнан гайхахад гарах аялга үг - Ёо, ёо бас их эд байх нь ээ! “Цог” дэлгэрэнгүй...
3. Айн зовсон үед гарах аялга - Энэ муу новш чинь хаачиж яваа юм бэ, ёо ёо! П.Хорлоо. Багш.

Ижил үг:

ЁО I

ЁО III:

ЁО IV:

ЁО V