ЭГЭЛДРЭГЛЭХ

1. Юмыг мөр тохойд углах: дээлээ эгэлдрэглэх (дээлээ өмсөлгүй өрөөсөн мөрөндөө тохох);


2. Хоёр гараа холбон хүзүүн дээрээ тавих: гараа эгэлдрэглэх (а. Гараа холбон хүзүүн дээрээ тохох; б. Бэртсэн гэмтсэн гар, хөл зэргийг дэлгэрэнгүй...
3. Бүс зэрэг нарийн урт зүйлээр бэлхүүсээ сулавтар ороох: бүсээ эгэлдрэглэх (бүсээ сулавтархан бүслэх);
4. Эгэлдрэх.

дээлээ эгэлдрэглэх дээлээ өмсөлгүй өрөөсөн мөрөндөө тохох
гараа эгэлдрэглэх а. Гараа холбон хүзүүн дээрээ тохох; б. Бэртсэн гэмтсэн гар, хөл зэргийг юмаар оосорлон зүүх - Тэр мориноосоо унаж бэртээсэн гараа эгэлдрэглэн хүзүүнээсээ зүүжээ. И.Дамбажав. Монгол үгийн дээж
бүсээ эгэлдрэглэх бүсээ сулавтархан бүслэх