ЭГЭЛДРЭХ I

1. Юмыг мөр тохойдоо хэдрэх, тохох: эгэлдэрч чирэх (хүнд юмны оосрыг мөр тохойдоо углаж зүтгэх);


2. Эгэлдрэглэх.

Ижил үг:

ЭГЭЛДРЭХ II