ЭГЭСХИЙГЧ II

Зорьсон төлөвлөсөн зүйлээсээ эргэж буцах зантай хүн.

Ижил үг:

ЭГЭСХИЙГЧ I