ЭГЭЭ III

Адилхан, хэвээрээ янзаараа - Чи хоёр жил өнгөрөхөд эгээ л тэр янзаараа, хэвээрээ байсан. дэлгэрэнгүй..., эгээ адилхан (яг л адилхан) - Эгээ Сүхбаатар шиг харагдав. Ч.Чимид. Түүвэр зохиол.

Ижил үг:

ЭГЭЭ I

ЭГЭЭ II