ЭГЭЭХ

1. Буцаах, ухраах: гэрт нь эгээх (гэрт нь буцаах);


2. Юмны цухуйсан үзүүр мэтийг эргүүлж нугалан тогтоох: хадаас эгээх (хадаасны илүү гарсан хэсгийг эргүүлж нугалан хадаж