ЭГЭЭ II

Арай, арай л: эгээ унасангүй (арай, арай л унасангүй).

Ижил үг:

ЭГЭЭ I

ЭГЭЭ III