ЭГЭЭ I

1. Нэрийг нь мэдэхгүй хүнийг дуудахад хэлэх аялга; тэр гуай гэсэн санаа: эгээ минь (энэ минь, тэр дэлгэрэнгүй...


2. Мартсан, орхисон зүйлийг гэнэт санах зэрэгт хэлэх аялга.

Ижил үг:

ЭГЭЭ II

ЭГЭЭ III