ЭГЭХ

Хойш буцах, арагшаа ухрах: эгж ирэх (буцаж ирэх), эгэн суух (босох гэснээ больж дэлгэрэнгүй...