ЭГЭСХИЙГЧ I

Үйл хэргээсээ эргэж буцах зантай хүн.

Ижил үг:

ЭГЭСХИЙГЧ II