ЭГЭМ

Өвчүүний толгойг мөртэй холбосон хос тахир яс - Нөгөө бөхийн эгэм өөд алгадан түлхэж хумхин хаяна.дэлгэрэнгүй... эгэм гэмтэх (эгмийн яс бэртэх).

эгэм гэмтэх эгмийн яс бэртэх