гараа эгэлдрэглэх
а. Гараа холбон хүзүүн дээрээ тохох; б. Бэртсэн гэмтсэн гар, хөл зэргийг юмаар оосорлон зүүх - Тэр мориноосоо унаж бэртээсэн гараа эгэлдрэглэн дэлгэрэнгүй...