дээлээ эгэлдрэглэх
дээлээ өмсөлгүй өрөөсөн мөрөндөө тохох