ЭГЭЛ I

Энгийн, жирийн - Эш хатны эгэл зарлигаар, Эх Мандухайн үнэн сэтгэлээр болбой. Саган сэцэн. Эрдэнийн товч., эгэл ард (а. Жирийн ард олон; б. [хуучирсан] Ямар нэг язгуур угсаа, албан тушаалгүй энгийн ард хүн) - Ганжууржав гэгч, Эрдэнэ вангийн хошууны харьяат эгэл ардын гаралтай хүн билээ. Ж.Дамдин. Үймээний жил., эгэл [амьтан] (бусдад гэм хор хүргэдэггүй мөртөө яваа амьтан), эгэл биш (а. Ямар нэг язгуур угсаатай; б. Жирийн бус, бусдаас онцгой).

эгэл ард а. Жирийн ард олон; б. [хуучирсан] Ямар нэг язгуур угсаа, албан тушаалгүй энгийн ард хүн
эгэл амьтан бусдад гэм хор хүргэдэггүй мөртөө яваа амьтан
эгэл биш а. Ямар нэг язгуур угсаатай; б. Жирийн бус, бусдаас онцгой
Ижил үг:

ЭГЭЛ II