эгэл ард
а. Жирийн ард олон; б. [хуучирсан] Ямар нэг язгуур угсаа, албан тушаалгүй энгийн ард хүн