ЭГЭЛДРЭГ

Юмыг гогцоолдож тогтоох зүйл: эгэлдрэг утас (юмыг сойж торгож тогтоох зориулалт бүхий гогцоот дэлгэрэнгүй...